MENU

 Home Page

 Breaking News

 About this site

 I remember Haiti

 History of Haiti

 Biographical Sketches

 Picture Gallery

CREOLE TOOLS

 Discussion

 Creole Bible

 Creole / English Psalms

 Conversational Creole

WITNESSING TOOLS

 Tracts

 Books / CDs

 Videos

LINKS

 Our Favorites

English / Kreyl

Mwen ap apran Kreyl. Ban mwen aisstans yo. Voye korije a: creole@researchonline.net. Remsye ou.

Ou kapab viv toujou.

Jezi tris:

Jezi di yo: Pa kite bagay sa yo toumante nou. Mete konfyans nou nan Bondye, mete konfyans nou nan mwen tou. Lakay Papa a gen anpil kote pou moun rete. Mwen pral pare plas pou nou. Si se pa t' vre, mwen pa ta di nou sa. L m'a fin pare plas la pou nou, m'a tounen vin chache nou. Konsa, kote m'a ye a, se la n'a ye tou.

Syl pa si bl kote.

Li gen pou l' cheche tout dlo nan je yo. p'ap gen lanm ank, yo p'ap nan lapenn ank, yo p'ap janm plenyen ank, yo p'ap janm soufri ank. Tout vie bagay sa yo pral dispart. L sa a, moun ki te chita sou fty la di: Koulye a, mwen f tout bagay vin nf. Apre sa li di mwen: Ou mt ekri sa, paske pawl mwen se pawl ki vre, pawl tout moun dwe kw. Apre sa li di ank: Bon. Tout bagay fin ft. Mwen se A ak Z, mwen se konmansman, mwen se finisman. Si yon moun swaf dlo, m'a ba li bw dlo gratis nan sous dlo ki bay lavi a. Se sa moun ki va genyen batay la va resevwa nan men m'. M'a va Bondye yo, y'a va pitit mwen.

Pp Bondye a va rete lakay yo ak k poze, san danje. Yo p'ap gen pwoblm. Yo p'ap tande moun f mechanste nan peyi a ank. Moun p'ap devalize peyi a ank, ni moun p'ap kraze l'. M'ap svi nou ranpa, se mwen menm k'ap pwoteje nou. M'ap svi nou ptay, n'a f lwanj mwen. Moun va bati kay pou yo rete. Y'a plante jaden rezen pou yo manje rezen. Yo p'ap bati kay ank pou se lt moun ki pou rete ladan yo. Yo p'ap plante jaden ank pou se lt moun ki pou manje l'. Pp mwen an ap viv rive gen menm laj ak pyebwa. Pp mwen chwazi a va jwi travay yo f ak men yo kont k yo. Men se mechanste nou yo ki mete yon bay ant nou ak Bondye nou an. Se peche nou yo ki f l' vire figi l' pou l' pa tande nou.

Tout moun f peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a.

Nou te tankou mouton ki te pdi bann, chak moun b pa yo. Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Sey a f l' tonbe sou li.

Men, pou moun ki lach yo, moun ki pa kenbe pawl yo, ansasen yo, bann moun deprave yo, moun k'ap f maji yo, moun k'ap adore zidl ansanm ak moun k'ap bay manti, plas yo se nan letan dife ak souf k'ap boule a yo ye. Se sa yo rele dezym lanm a.

Tout moun gen pou mouri yon sl fwa, apre sa, Bondye gen pou jije yo.

Peche peye nou kach: li ban nou lanm; men kad Bondye ban nou gratis la, se lavi ansanm ak Jezikri, Sey nou an, yon lavi ki p'ap janm fini.

Paske, nou tout nou gen pou n' konpart devan Kris la pou li ka jije nou. L sa a, chak moun va resevwa sa ki pou li dapre byen osinon dapre mal li te f antan l' te nan k sa a.

Kisa peche f?

Kounye a nou konnen kisa peche ye epi nou konnen pouki nou f peche. Annou konsidere you lt kesyon: Kisa peche f? Peche separe nou ak Bondye.

Se te peche ki vin art Bondye e premye moun, Adan. Se peche ki vin ant nou e Bondye.

Bondye renman nou men li rayi peche nou you paske you separe nou ak Bondye. Sa yo ki mouri ak peche you pa padonned va separe ak Bondye nan you plas terib Bib la rele lant.

Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an (Jezi), Sey a f l' tonbe sou li.

Sou pwen sa a, Bondye moutre nou jan li renmen nou anpil; paske nou t'ap f peche toujou l Kris la mouri pou nou.

Paske, Bondye sitlman renmen lzm li bay sl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pedi lavi yo. Okontr y'a gen lavi ki p'ap janm fini an.

Kimoun ki kapab sove nou anba peche nou yo?

Si ou deklare ak bouch ou devan tout moun Jezi se Sey a, si ou kw tout bon nan k ou Bondye te f l' leve soti vivan pami m yo, wa sove. Paske, l yon moun gen konfyans tout bon nan k l', se l sa a Bondye f l' gras. L yon moun deklare ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye, se l sa a Bondye delivre li, dapre sa ki ekri nan Liv la: Nenpt moun ki mete konfyans yo nan li p'ap janm soti wont.

Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lt moun. Bagay lontan yo dispart, se lt bagay nf ki pran plas yo koulye a.

Senp!

    Mewn genwen peche.
    Bondye se yon, Bondye ak amou.
    Kris la mouri pou nou.
    Kr mewn.
    Y'a gen lavi ki p'ap janm fini an.

Adrs nou.

Eastern Digital Resources, 5705 Sullivan Point Drive, Powder Springs, GA, 30127 USA. EMAIL BibleStudy@researchonline.net Bib la:

Jan 14: 1-3
Revelasyon 21: 4-7
Ezayi 32:18
Ezayi 59:2
Women 3:23
Ezayi 53:6
Ebre 9:27
Women 6:23
2 Korent 5:10
Women 5:8
Jan 3:16
Women 10: 9-11
2 Korent 5:17


  © Copyright 2005 Eastern Digital Resources. All rights reserved.